Första spadtaget för Dufvegårdens äldreboende

Det första steget mot framtidens äldreboende i Katrineholm togs idag.

Idag tog vi det första spadtaget för Dufvegårdens äldreboende som skall stå klart 2020 nere vid Strandgården i Nävertorp. Med den största investeringen i Katrineholms historia ska vi nu skapa en tryggare och bättre omsorg om våra äldre. Det känns häftigt att vi nu kan bygga framtidens äldreboende. Fokus har varit de äldres livskvalitet och en bra arbetsmiljö…

Läs mer

Ett starkare samhälle. Ett tryggare Katrineholm.

Katrineholms kommun utvecklas starkt men vi slår oss inte till ro. Vi ska fortsätta bygga ut och förstärka skola, förskola, sjukvård och äldreomsorg - samtidigt som vi skapar fler nya jobb och bostäder. Vi vill se ett starkare samhälle med större trygghet. För oss går det före sänkta skatter. Det slår Socialdemokraterna fast i sitt valprogram.

Det är stora och viktiga uppgifter som ligger framför oss. Vi vill möta framtiden genom att vara tydliga, aktiva och pådrivande. Det är med idéer och handlingskraft som Katrineholm byggs starkare. Med din röst kan vi tillsammans ta Katrineholm framåt med jobb och trygghet, säger Göran Dahlström som är ordförande i Kommunstyrelsen och som toppar…

Läs mer

Två nya skolor och minst 20 förskoleavdelningar till i Katrineholm

Två nya skolor, minst 20 nya avdelningar i förskolan och hårt arbete med rekrytering av pedagogisk personal. Det är några av de viktiga satsningar som Socialdemokraterna i Katrineholm vill genomföra kommande mandatperiod.

Kunskap ska sättas i första rummet. Höga förväntningar och tro på att alla kan lyckas ska möta eleverna varje dag. Bra studieresultat kommer av hårt arbete och motivation att lära, säger Johan Söderberg (S), som är ordförande i Bildningsnämnden.   För att ge stöd till alla elever krävs en utbyggnad med två nya skolor och…

Läs mer

Nya idrottshallar och konstgräsplaner i Katrineholm

Vi vill bygga fler idrottshallar och ny konstgräsplan i Katrineholm kommande år. Vi vill ge fler möjligheter till en aktiv fritid för barn och ungdomar och öka Katrineholms attraktivitet. Det säger Anneli Hedberg som är ordförande (S) i Service- och tekniknämnden.

Vår satsningar ökar möjligheten för idrottsföreningar att få bra tider för träning och matcher i barn och ungdomars närområden, vilket många föreningar efterfrågar. Det ger även skolan ökade möjligheter till idrott, säger Anneli Hedberg. Kommunens populära och flitigt använda konstgräsplan på Backavallen får i år nytt underlag. Dessutom bygger vi en ny konstgräsplan i Värmbol…

Läs mer

S vill införa flytta-hemifrån-garanti för unga i Katrineholm

Unga måste kunna flytta hemifrån och starta sina självständiga liv. Vi vill införa en flytta-hemifrån-garanti för ungdomar som är skrivna i Katrineholm. Det säger Göran Dahlström och Fredrik Olovsson.

-Trycket på bostadsmarknaden gör det svårt för den som är ung att lämna föräldrahemmet, även om man har jobb och inkomst. Det är något vi jobbar hårt med att lösa. Under den senaste mandatperioden har vi verkligen fått fart på bostadsbyggandet i Katrineholm, säger Göran Dahlström. – I det kommunala fastighetsbolaget, KFAB, har vi också…

Läs mer

Du skall enkelt lyssna på musik när du tränar

Under mandatperioden har vi byggt ut våra utegym i stora delar av kommunen.

För att öka träningsglädjen installerar vi nu musikstolpar vid några av dem så du kan träna till din favoritmusik. Den första stolpen finns nu vid Vallas utegym och 5 till dyker upp i andra kransorter inom kort. Vi vill skapa förutsättningar för rörelse, glädje och gemenskap säger Anneli Hedberg ordförande i Service och Tekniknämnden

Läs mer

Tryggt boende för äldre S-löfte i Katrineholm

Ett nytt trygghetsboende med nära 30 lägenheter vid Igelkotten i centrala Katrineholm. Det lovar Socialdemokraterna inför valet i höst. Äldres trygghet går före sänkta skatter säger Fredrik Olovsson som är ordförande för socialdemokraterna i Katrineholms kommun.

Vi ser ett fortsatt stort behov av anpassade boenden i Katrineholm. Genom att bygga vid Igelkotten får de nya lägenheterna direkt tillgång till restaurang, stödpersonal och dagverksamhet säger Ulrica Truedsson som är ordförande i Vård- och omsorgsnämnden. Tanken är att det nya boendet inte ska kräva ett så kallat biståndsbeslut. Istället ska man söka bostad…

Läs mer

Skolresultaten allt bättre i Katrineholm

Eleverna i åk 9 ökar sina resultat rejält när man tittar på betygsstatistiken för läsåret 17/18.

Resultaten i åk 9 ökar ordentligt. Oavsett om det gäller meritvärden, behörighet till gymnasiet och andel elever som klarar målen i alla ämnen så går resultaten åt rätt håll. Även i åk 6 kan man se en positiv utveckling när det gäller elevernas kunskaper.   ”Det är väldigt roligt att se den positiva utvecklingen, där…

Läs mer

Nu kommer busskorten för Seniorer

Mellan 9 juni och 21 augusti kommer alla Katrineholms seniorer (65 +) att kunna nyttja kommunens stads- och linjebusstrafik gratis

– Vi vill göra det lättare för pensionärer att komma ut, kanske besöka släkt och vänner. Att sätta lite guldkant på tillvaron.  säger Göran Dahlström (S) Resekorten kommer att skickas ut till samtliga, nästan 8000 seniorer i kommunen. De behöver alltså inte ansöka eller beställa kortet – det kommer i brevlådan i slutet av maj månad….

Läs mer

Våra kandidater till Landstinget och Riksdagen för mandatperioden 2019-2022

Dessa är våra kandidater från Katrineholm samt deras placeringar på landstingslistan eller riksdagslistan inför höstens val

Landstinget Sörmland 1. Monica Johansson 4. Roger Ljunggren 14. Ahmed Musse 25 Christin Hagberg 38 Ove Melin 45 Katarina Rosenlund Svensson 58 Max Truedsson Riksdagen 3. Fredrik Olovsson 10. Ulrica Truedsson 19. Abdullahi Hassan 24. Karin Frisk

Läs mer
facebook Twitter Email