Ett starkare samhälle. Ett tryggare Katrineholm.

Katrineholms kommun utvecklas starkt men vi slår oss inte till ro. Vi ska fortsätta bygga ut och förstärka skola, förskola, sjukvård och äldreomsorg - samtidigt som vi skapar fler nya jobb och bostäder. Vi vill se ett starkare samhälle med större trygghet. För oss går det före sänkta skatter. Det slår Socialdemokraterna fast i sitt valprogram.

Det är stora och viktiga uppgifter som ligger framför oss. Vi vill möta framtiden genom att vara tydliga, aktiva och pådrivande. Det är med idéer och handlingskraft som Katrineholm byggs starkare. Med din röst kan vi tillsammans ta Katrineholm framåt med jobb och trygghet, säger Göran Dahlström som är ordförande i Kommunstyrelsen och som toppar Socialdemokraternas valsedel i Katrineholm.

Socialdemokraternas program är en heltäckande programförklaring över de många viktiga frågor som en kommun behöver arbeta med. I centrum står emellertid en tryggare välfärd, en kommunal huvudfråga.

Barn och äldre står i centrum för välfärden. Vi vill se fler nya klassrum med fler lärare – så att klasstorlekarna minskar och kunskapen växer. Vi ska bygga och bemanna ett nytt äldreboende och bygga ytterligare ett trygghetsboende för äldre – istället för att privatisera och sälja ut äldre och personal till vinstjakt, säger Fredrik Olovsson som är ordförande för Socialdemokraterna i Katrineholms kommun.

Valprogrammet delas ut till kommunens samtliga hushåll och finns att få i valstugan på Stortorget i Katrineholm.

Starkare välfärd, fler jobb och nya bostäder. S-politiken för nästa mandatperiod tar Katrineholm framåt!

Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Katrineholm 2019-2022

 

facebook Twitter Email