Första spadtaget för Dufvegårdens äldreboende

Det första steget mot framtidens äldreboende i Katrineholm togs idag.

Idag tog vi det första spadtaget för Dufvegårdens äldreboende som skall stå klart 2020 nere vid Strandgården i Nävertorp. Med den största investeringen i Katrineholms historia ska vi nu skapa en tryggare och bättre omsorg om våra äldre.

Det känns häftigt att vi nu kan bygga framtidens äldreboende. Fokus har varit de äldres livskvalitet och en bra arbetsmiljö för personalen, säger Ulrica Truedsson, Socialdemokrat och ordförande i Vård och Omsorgsnämnden i Katrineholm.

I Dufvegården kommer det att finnas en biosal, gym och spa. I restaurangen kommer man att kunna äta mat lagad från grunden samt ta ett glas vin om man så önskar. Det kommer att bli 96 platser inklusive 8 dubbletter samt en gästlägenhet om man som anhörig behöver bo över. Hemtjänsten i Nävertorp/Söder kommer att utgå från nya lokaler i Dufvegården. Funktionsstödsverksamheten kommer att ha arbetsplatser för caféverksamhet och verksamhetsnära service bl.a. Med en utemiljö som kommer att bjuda in till utevistelse antingen på uteserveringen eller via fönster och dess ljusinsläpp.

Katrineholm växer och utvecklas. Därför ser vi också ett behov att bygga ut vår äldreomsorg både när det gäller platser och personal säger Göran Dahlström Kommunstyrelsens ordförande (S).

facebook Twitter Email