Skolresultaten allt bättre i Katrineholm

Eleverna i åk 9 ökar sina resultat rejält när man tittar på betygsstatistiken för läsåret 17/18.

Resultaten i åk 9 ökar ordentligt. Oavsett om det gäller meritvärden, behörighet till gymnasiet och andel elever som klarar målen i alla ämnen så går resultaten åt rätt håll. Även i åk 6 kan man se en positiv utveckling när det gäller elevernas kunskaper.

 

”Det är väldigt roligt att se den positiva utvecklingen, där det går allt bättre för eleverna i våra skolor och att de får belöning för det hårda arbete de lägger ner i skolan varje dag” säger Johan Söderberg, ordförande i bildningsnämnden i Katrineholm

Det är flera års målmedvetet systematiskt kvalitetsarbete hos våra lärare, rektorer och övrig skolpersonal som nu ger resultat.

facebook Twitter Email