Aktuellt

Ny ordförande i Arbetarekommunen

Då vår ordförande Johan Söderberg från den 1 juli är ny kommunstyrelseordförande har vår vice ordförande Anneli Hedberg trätt in i hans ställe och kommer att vara Arbetarekommunens ordförande fram tills att vi har årsmöte i mars 2022
Läs mer

Byte av gruppledare och kommunstyrelseordförande i kommunen

Den 1 Juli tar Johan Söderberg över efter Göran Dahlström som gruppledare för Socialdemokraterna i Katrineholm. Det innebär också att han tar över som kommunstyrelsens ordförande i kommunen. Vi vill tacka Göran för 15 år av gott samarbete i hans roll som gruppledare och kommunstyrelseordförande. Vi vill samtidigt önska Johan lycka till med sina nya uppdrag

Detta medför att det även bland nämndordförandena kommer att ske förändringar. Ulrica Truedsson blir ordförande i Bildningsnämnden, Marie-Louise Karlsson blir ordförande i Vård- och omsorgsnämnden, Johanna Karlsson blir ordförande i Socialnämnden och Gunnar Ljungqvist blir ny vice ordförande i valnämnden.

Läs mer

Första spadtaget för Dufvegårdens äldreboende

Det första steget mot framtidens äldreboende i Katrineholm togs idag.

Idag tog vi det första spadtaget för Dufvegårdens äldreboende som skall stå klart 2020 nere vid Strandgården i Nävertorp. Med den största investeringen i Katrineholms historia ska vi nu skapa en tryggare och bättre omsorg om våra äldre. Det känns häftigt att vi nu kan bygga framtidens äldreboende. Fokus har varit de äldres livskvalitet och en bra arbetsmiljö…

Läs mer

Ett starkare samhälle. Ett tryggare Katrineholm.

Katrineholms kommun utvecklas starkt men vi slår oss inte till ro. Vi ska fortsätta bygga ut och förstärka skola, förskola, sjukvård och äldreomsorg - samtidigt som vi skapar fler nya jobb och bostäder. Vi vill se ett starkare samhälle med större trygghet. För oss går det före sänkta skatter. Det slår Socialdemokraterna fast i sitt valprogram.

Det är stora och viktiga uppgifter som ligger framför oss. Vi vill möta framtiden genom att vara tydliga, aktiva och pådrivande. Det är med idéer och handlingskraft som Katrineholm byggs starkare. Med din röst kan vi tillsammans ta Katrineholm framåt med jobb och trygghet, säger Göran Dahlström som är ordförande i Kommunstyrelsen och som toppar…

Läs mer

Två nya skolor och minst 20 förskoleavdelningar till i Katrineholm

Två nya skolor, minst 20 nya avdelningar i förskolan och hårt arbete med rekrytering av pedagogisk personal. Det är några av de viktiga satsningar som Socialdemokraterna i Katrineholm vill genomföra kommande mandatperiod.

Kunskap ska sättas i första rummet. Höga förväntningar och tro på att alla kan lyckas ska möta eleverna varje dag. Bra studieresultat kommer av hårt arbete och motivation att lära, säger Johan Söderberg (S), som är ordförande i Bildningsnämnden.   För att ge stöd till alla elever krävs en utbyggnad med två nya skolor och…

Läs mer

Nya idrottshallar och konstgräsplaner i Katrineholm

Vi vill bygga fler idrottshallar och ny konstgräsplan i Katrineholm kommande år. Vi vill ge fler möjligheter till en aktiv fritid för barn och ungdomar och öka Katrineholms attraktivitet. Det säger Anneli Hedberg som är ordförande (S) i Service- och tekniknämnden.

Vår satsningar ökar möjligheten för idrottsföreningar att få bra tider för träning och matcher i barn och ungdomars närområden, vilket många föreningar efterfrågar. Det ger även skolan ökade möjligheter till idrott, säger Anneli Hedberg. Kommunens populära och flitigt använda konstgräsplan på Backavallen får i år nytt underlag. Dessutom bygger vi en ny konstgräsplan i Värmbol…

Läs mer

S vill införa flytta-hemifrån-garanti för unga i Katrineholm

Unga måste kunna flytta hemifrån och starta sina självständiga liv. Vi vill införa en flytta-hemifrån-garanti för ungdomar som är skrivna i Katrineholm. Det säger Göran Dahlström och Fredrik Olovsson.

-Trycket på bostadsmarknaden gör det svårt för den som är ung att lämna föräldrahemmet, även om man har jobb och inkomst. Det är något vi jobbar hårt med att lösa. Under den senaste mandatperioden har vi verkligen fått fart på bostadsbyggandet i Katrineholm, säger Göran Dahlström. – I det kommunala fastighetsbolaget, KFAB, har vi också…

Läs mer

Du skall enkelt lyssna på musik när du tränar

Under mandatperioden har vi byggt ut våra utegym i stora delar av kommunen.

För att öka träningsglädjen installerar vi nu musikstolpar vid några av dem så du kan träna till din favoritmusik. Den första stolpen finns nu vid Vallas utegym och 5 till dyker upp i andra kransorter inom kort. Vi vill skapa förutsättningar för rörelse, glädje och gemenskap säger Anneli Hedberg ordförande i Service och Tekniknämnden

Läs mer

Tryggt boende för äldre S-löfte i Katrineholm

Ett nytt trygghetsboende med nära 30 lägenheter vid Igelkotten i centrala Katrineholm. Det lovar Socialdemokraterna inför valet i höst. Äldres trygghet går före sänkta skatter säger Fredrik Olovsson som är ordförande för socialdemokraterna i Katrineholms kommun.

Vi ser ett fortsatt stort behov av anpassade boenden i Katrineholm. Genom att bygga vid Igelkotten får de nya lägenheterna direkt tillgång till restaurang, stödpersonal och dagverksamhet säger Ulrica Truedsson som är ordförande i Vård- och omsorgsnämnden. Tanken är att det nya boendet inte ska kräva ett så kallat biståndsbeslut. Istället ska man söka bostad…

Läs mer

Skolresultaten allt bättre i Katrineholm

Eleverna i åk 9 ökar sina resultat rejält när man tittar på betygsstatistiken för läsåret 17/18.

Resultaten i åk 9 ökar ordentligt. Oavsett om det gäller meritvärden, behörighet till gymnasiet och andel elever som klarar målen i alla ämnen så går resultaten åt rätt håll. Även i åk 6 kan man se en positiv utveckling när det gäller elevernas kunskaper.   ”Det är väldigt roligt att se den positiva utvecklingen, där…

Läs mer
facebook Twitter Email