Två nya skolor och minst 20 förskoleavdelningar till i Katrineholm

Två nya skolor, minst 20 nya avdelningar i förskolan och hårt arbete med rekrytering av pedagogisk personal. Det är några av de viktiga satsningar som Socialdemokraterna i Katrineholm vill genomföra kommande mandatperiod.

Kunskap ska sättas i första rummet. Höga förväntningar och tro på att alla kan lyckas ska möta eleverna varje dag. Bra studieresultat kommer av hårt arbete och motivation att lära, säger Johan Söderberg (S), som är ordförande i Bildningsnämnden.

 

För att ge stöd till alla elever krävs en utbyggnad med två nya skolor och fler klassrum, så att gruppstorlekarna kan minska och eleverna få mer tid med sina lärare. Vi måste bygga nytt och bygga ut för att kunna erbjuda goda lärmiljöer för kommunens barn och ungdomar.

Skolresultaten i Katrineholm har vänt upp men behöver bli ännu bättre. Att ge alla barn en bra start är den viktigaste investeringen i framtiden som finns. Därför går barn och ungdomar före sänkta skatter, säger Johan Söderberg.

Den största utmaningen för skolorna i Katrineholm är kompetensförsörjningen. Lärare, rektorer och annan personal är skolans viktigaste resurs. De ska vägleda våra barn till att bli kunniga, demokratiska och självständiga medborgare. Samtidigt vet vi att det kommer att saknas tiotusentals utbildade pedagoger i Sverige de kommande åren. Fler utbildningsplatser och fler vägar in i läraryrket mildrar problemet men kommer inte att helt lösa det. Det är därför viktigt att Katrineholm är en attraktiv arbetsgivare, där man vill arbeta och stannar kvar. Samtidigt måste få in människor med andra kompetenser som kan avlasta pedagoger.

Vi ska samtidigt bygga minst 20 nya förskoleavdelningar och anställa fler förskollärare och barnskötare. Så kan vi få plats och utrymme för att minska barngrupperna även när kommunen fortsätter växa. Mindre barngrupper är särskilt viktigt för de allra yngsta barnen, säger Johan Söderberg.

Skolan ska vara en bra plats för lärande. Föräldrar, lärare, rektorer och annan skolpersonal behöver därför ta ett gemensamt ansvar tillsammans med eleverna för ett gott bemötande i skolan. Alla elever ska känna sig trygga. Det ska råda nolltolerans mot våld, mobbing och kränkande särbehandling. Trygga och inspirerande miljöer ger goda förutsättningar för eleverna att lyckas i skolan.

facebook Twitter Email